Friday, February 12, 2010

Har butiken försvunnit i snön?/Does the shop have disappeared in the snow?

Jo då den finns allt där bakom snöhögarna. Och om man går in hittar man allsköns saker.

Well then it is all behind snow piles. And if you walk in you find all kinds of things.

Not Quite butik säljer de egna medlemmarnas produkter men också andra utvalda konstnärer och konsthantverkares. Vid den här tiden på året har vi öppet onsdag till fredag 12-17. Välkommen in.

Not Quite shop sells its own members' products but also other selected artists and craftsmen. At this time of year we are open Wednesday to Friday 12-17. Welcome.

No comments: