Wednesday, February 17, 2010

UR SKOG SEMINARIUM Ur Skog seminar

Ur Skog ett designprojekt hade idag sitt första seminarium på HDK Steneby i Dals Långed. Bakom Ur Skog står Fyrklövern; Steneby, Dalslands Konstmuseum, Halmens hus och Not Quite. På seminariet talade bl a Jason Allcorn (redesign London), Johannes Ekman (Skogen i vårt inre), Anders Kihlberg, Thomas Lööf (Hemslöjd Västra Götaland) och Anna Stina Lindén Ivarsson. Ett åttiotal deltagare lyssnade, deltog i rundabordssamtal och avnjöt Not Quite-buffé.

Ur Skog a design project had its first seminar on HDK Steneby in Dals Långed today. Behind Ur Skog stands Fyrklövern; Steneby, Dalslands Museum of Art, Halmens hus and Not Quite. The workshop addressed including Jason Allcorn (redesign London), John Ekman (Skogen i vårt inre), Anders Kihlberg, Thomas Lööf (Hemslöjd Västra Götaland) and Anna Stina Lindén Ivarsson. Eighty participants listened, participated in round tables and enjoyed Not Quite buffet.

No comments: