Wednesday, October 27, 2010

Idag slöjdundervisning på Not Quite!

Idag har 5an på Natur och Miljöskolan från Åmål påbörjat sina träslöjdslektioner på Not Quite. Lärare är slöjdaren Jonatan Malm och assistent är konstnären Marita Arvidsson.

Wednesday, October 13, 2010

Vernissage idag för och med 4,5,6an från Fengersfors skola.

För några veckor sedan hade vår gästande konstnär Yasu workshop med 4,5,6an från Fengersfors skola. Idag var de här på Not Quite på vernissage. Utställningen visas i samband med Onishi Yasuakis utställning i Not Quite galleri tom 13 nov.
Some weeks ago our guest artist Onishi Yasuaki had a workshop with children from the school of Fengersfors. Today they had their opening. You can see the exhibition until the 13th of november.

Tuesday, October 5, 2010

Horizontal Forest 8.10.2010 17:00

Välkomna på vernissage av utställningen Horizontal Forest på Not Quite i Fengersfors den 8:de oktober klockan 17:00.

Yasuaki är vår gästande konstnär under september och oktober. Han är från Osaka och har under 3 år rest runt i världen på olika ateljéstipendium senast i Indien på Religare art initiative, New Dehli och härnäst ska han till USA till Vermount studio center.
Vi presenterar Onishi Yasuakis installation som  är resultatet hans vistelse hos oss.

Yasuaki arbetar som han själv säger med skulptur, att forma volymer med lätta material. Han undersöker hur lite som behövs för att skapa en volym och har tidigare arbetat med tunn plast som blåses upp till former. Andra har kallat hans arbete för installation då verken blivit mer och mer platsspecifika och inte längre går att transportera.

 Av en slump, vid en vistelse i en gästateljé i Korea, upptäckte han smältlimmets speciella egenskaper att bilda långa trådar i varmt tillstånd, något som han nu undersöker genom att bygga sina verk genom att låta det smälta limmet falla genom luften och bilda trådar som tillsammans bygger stora volymer. Yasuaki skulpterar med hjälp av naturfenomen och synliggör på så sätt det osynliga som vi omges av, gravitationen, luften, värmen och tiden utgör tillsammans förutsättningarna och verktygen fångade i ett ögonblick av konstnären med limpistol och tunn plastfilm.

Efter vernissagen håller baren öppet med bildvisning av Yasuakis tidigare arbeten och japanskt tema i köket.

Utställningen pågår till den 13 november.

/ Onishi Yasuaki och Karl Hallberg, Not Quite.
Se också Yasus hemsida www.onys.net

Welcome to the opening of the installation Horizontal Forest at Not Quite in Fengersfors the 8th October at 17:00.

Yasuaki is our guest artist during September and October. He is from Osaka has been travelling the world on various studio scholarship the last three years, most recently in India at Religare Art Initiative New Delhi and he will go to the United States to Vermount Studio Center after his stay in Fengersfors.

Yasuaki works according to  himself with sculpture, with very light materials. He explores how little it takes to create a volume and has previously worked with thin plastic that is blown up into shapes.

 By chance, during a stay in a guest studio in Korea, he discovered the special abilities of hot glue to form long filaments, something he now investigates by building his work by letting melted glue fall through the air and create threads that together describe large volumes. Yasuaki sculptes using natural phenomena and reveals thus the unseen around us, gravitation, air, heat and time, together they constitute the conditions and the tools and are captured  by the artist with a glue gun and thin plastic sheets.

After opening, the bar is open with images of Yasuakis previous work and a Japanese food theme.

The exhibition is up until 13 November.

/ Yasuaki Onishi and Karl Hallberg, Not Quite.

Yasuakis homepage www.onys.net