Thursday, March 28, 2013

Våra medlemmar omnämns i HEMSLÖJDEN


Den nya HEMSLÖJDEN läser man gärna till sin lunchlådan och idag slår man upp den och läser om Jonatan Malm som både tackas för sina texter i tidningen och visar sin "bil" som inte är någon bil utan ett objekt av tid. Jonatan berättar att han tillbringade tid med sin dotter under ett halvår och slöjdade.
- vilken kärleksgåva kan vara större än tid och närvaro? Säger Jonatan.
Ack! Vad rätt han har... och tid som vi mer och mer saknar men alltid är lika lång. Tid som är så viktig för oss alla.
Karl Hallberg omnämns också i artikeln Blickfånget.

Text & Bild
Anna Lena Ingemansson

No comments: