Tuesday, April 9, 2013

Leklabb Not Quite igång!

Under våren 2013 pågår projektet Leklabb, på Not Quite i Fengersfors, projektet som finansieras av Västra Götlandsregionens Frispel, handlar om att utveckla en process för att skapa platsspecifika lekmöjligheter och sociala rum med en kombination av konstnärer och designers.
Vi har en stadig publiktillströmning sommartid och ett välbesökt café med en park där människor från alla årsgrupper möts, fikar, leker och kopplar av. Vi vill hitta ett sätt att erbjuda en  bredd av  aktiviteter på samma plats, en viktig del är att barnen får plats för lek och att deras föräldrar och andra vuxna omkring kan delta i leken eller koppla av och känna sig trygga på platsen.

Vi har valt att sätta ihop ett arbetslag av konstnärer konsthantverkare och speciella lekdesigners för att skapa ett koncept som passar platsen. En viktig del är också brukarna, de som använder och kommer att använda platsen, och att de är delaktiga i processen. Vi har därför bjudit in Fengersfors skola och förskola för att få barnens perspektiv på platsen och kommer på fredag att arbeta med vuxna brukare för att komplettera materialet, historien om platsen och de idéer och önskningar som finns.

Målet är att använda sig av en för många konstnärer ny, mer kollektiv, metod i skapandeprocessen för att skapa en platsspecifik social miljö, och ändå kunna använda av de specialkunskaper som en konstnär tillägnar sig genom erfarenheter i sitt arbete.

Tack till Fengersfors förskola, Fengersfors Skola och till Västra Götalansregionen!

Labbande barn i Parken.

En knapp i hinderbanan

Barnen byggde modeller.


Nu är det vår tur att labba.

Utredning av barnens upplevelser av platsen

Projektgruppen bygger modeller.

Långa diskussioner om hur det kan gå till.

No comments: