Tuesday, July 16, 2013

När gav du din vän en skulptur sist?

I Not Quite Butik hittar du just nu Ulrika Aneers smidesskulpturer à 350 kr och Annie Lindgrens keramiktorsos à 550 kr.

No comments: