Friday, October 25, 2013

Vikten av tomrummet


Ossian Gustavsson i 
sin verkstad. 
Den för tankarna till fiskfjäll med sitt ständigt upprepade mönster av blänkande metallvinklar, grinden som Ossian Gustavsson tar fram åt Göteborgs stad. Som färdig kommer den däremot vara målad i svart och betraktas stående snarare än liggande på en plan yta, och han kommenterar att den kommer ge en helt annan upplevelse då.
– En grind ska ju både hindra och stoppa, å ena sidan, och samtidigt vara en välkomnande ingång, säger han.

Ossian blev medlem i Not Quite 2007, medan han gick på Steneby. På somrarna under studietiden tillbringade han mycket tid i Not Quites lokaler när det var stängt på skolan.
– Då var det ju bara här jag kunde jobba, säger han, och när jag hade uppdrag behövde jag ju kunna arbeta på dem även under sommaren.
På Steneby gick han utbildningen ”Järn & stål/offentlig gestaltning”, och idag är hans främsta uttryck skulpturer och rumsliga installationer. Tomrum är en viktig ingrediens i hans konst, och han skapar både för offentliga och privata sammanhang.

Han är från Göteborg där grinden i framtiden ska sitta på ett BmSS-boende (boende med särskilt stöd) för unga män med autism. Det medför att uppdraget har tydliga ramar att förhålla sig till, något som Ossian inte tycker illa om. Tvärtom ser han det som en utmaning – att fylla den luckan som är given i uppdraget. Det ställer dock krav på utformningen.
– Den får inte vara för avancerad, säger han, så jag använder ett enkelt mönster som upprepar sig i princip i det oändliga.

En grind är för många kopplat till att stänga in, att fängsla, så hur han utformar den är betydelsefullt även på det planet. Särskilt för en byggnad som ska vara hem åt unga människor. Som han själv säger så har ju en grind även en välkomnande funktion.
Rent visuellt har han tagit fram en design som har ett djup, något man kanske inte kopplar samman med en grind i vanliga fall. Men rumslighet är genomgående för Ossians konst, och han arbetar i många olika material: plast, trä, metall, tråd – allt som passar hans uttryck.

Projektet som ska vara färdigt efter årsskiftet är nu i tillverkningsfasen. Delar av tillverkningen har han kunnat lägga ut på en av sina konstnärskollegor på Not Quite, Chris Porcarelli. En av många fördelar med att arbeta på Not Quite.

No comments: