Tuesday, November 19, 2013

Det är mycket Fengersfors och Not Quite nu.
Det är mycket Fengersfors och Not Quite nu och det är jag som medlem glad för.

Man läser, man hör och man ser reportage här och där om det härliga Fengersfors. Senast i Landet Runt och Kulturnyheterna och i morgon blir det radion.

Ett jätte fint reportage av Anna-Karin Palm kan du läsa om tidning VI.
Hon avslutar reportaget med dessa rader...
" Tänker att landsbygden inte behöver vara igenväxta åkrar och nedlagda industrier, fallfärdiga ladugårdar, rader av granplantor och ändlös modfälldhet. Att det går att vända utvecklingen, att det kan börja bubbla i avfolkningsbygder "

Läs mer... Tidningen kan du köpa i Not Quite Butik och kostar 69 kr.Anna Lena Ingemansson

No comments: