Friday, January 24, 2014

NOT QUITE PROGRAM 2014

Här kommer första upplagan av Not Quite Program 2014. Alla detaljer är inte spikade, alla priser är inte satta och det kommer säkert tillkomma saker och roliga evenemang under året men vi börjar med detta så att ni kan börja skriva i alla trevligheter på Bruket i er kalender. Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg.

No comments: