Monday, April 28, 2014

Det kreativa molnet

Det är bara när hon skissar som Cajsa Branchetti-Hallberg är i lokalerna på Not Quite, när hon syr sitter hon hemma istället, men det är den kreativa processen ihop med andra som lockar henne. Det är det som är det mest spännande i hennes arbete, och därför uppskattar hon att arbeta ihop med grupp som skapar för scenen.

I februari i år fick Cajsa Branchetti-Hallberg ett stipendium från Konstnärsnä
mnden för sitt arbete som kostymör inom projektet Not Quite Scen. Stipendiet är för en nyskriven pjäs som heter ”Resultatet” och är slutprodukten av projektets arbete med Fengersfors gamla nedlagda bruk.
Historien om bruket i Fengersfors är lite som en historia om Sverige i miniatyr. Det började som järnbruk på [när?] och omdanades till pappersbruk på tidigt 1900-tal, innan det lades ned.
– I Sverige producerar vi inte varor längre, säger Cajsa. Människor blir istället varorna och förväntas sälja sig själva.
Många av dem som Cajsa och de andra i projektet intervjuat minns bruksmiljön som en där alla fick plats.
– Dem vi intervjuat säger att alla kunde få jobb, berättar hon, hur man än var och hur man än mådde.
På det sättet handlar ”Resultatet” om ett samhälle där alla inte längre får plats.

Cajsa flyttade till Fengersfors för fem år sedan, men då hade hon redan bott i Dals Långed i sex år och studerat på programmet Textil – Kläder – Formgivning vid Stenebyskolan. Vid det laget var det fullkomligt naturligt att flytta hit, många av hennes kursare bodde här.
– Vi kände redan så många i Fengersfors, säger hon, och det händer så mycket här. Vi var ju här varje helg ändå.
Cajsa blev medlem i Not Quite under studietiden och delar kontor och skissplats med Karl Hallberg och Ossian Gustavsson.
– Jag gillar att Not Quite både är en fysisk mötesplats för människor och en ickefysisk för tankar och idéer, säger hon.

När hon inte jobbar med Not Quite Scen frilansar Cajsa som kostymör för olika teatrar, och parallellt med projektet har hon under våren sytt kostymer åt Masthuggsteatern. Det är för en barnpjäs som heter ”En katastrof till trädgård”, och det är scenograf Roger Johansson som formgett kostymerna.
Tidigare har hon bland annat även varit kostymassistent åt scenograf Karin Dahlström som också varit hennes handledare under utbildningen på Steneby. De lärde känna varandra när de arbetade tillsammans på Regionteater Väst.
– Man lär sig så mycket som man inte kan lära sig i skolan när man går bredvid någon, säger Cajsa.

När hon arbetar är det kreativa sammanhanget som är det Cajsa uppskattar allra mest. Att alla i en grupp tillsammans strävar efter ett gemensamt mål. Att befinna sig i det hon beskriver som ”det kreativa molnet”.


”Resultatet” kommer att uppföras på Not Quite 1:e till 3:e maj i år.  

No comments: