Thursday, June 5, 2014

Nu bygger vi för barnen!!

I projektet Leklabb finansierat av Västra Götalandsregionen bygger vi nu som första etapp en sandlek för barn i parken på Not Quite. I projektet deltar Ulrika Aneer, Lisa Malm, Chris Porcarelli, Miklós Fözö och Karl Hallberg.


No comments: