Wednesday, September 16, 2015

Vernissage x 3 - på Not Quite, Rackstadmuseet och Dalslands konstmuseum 19 och 20 september

Annika Wahlströms utställning Det kan hända att det enda vi har gemensamt är höjden över havet visas nu på Not Quite Galleri och det är årets sista planerade utställning.

Annika Wahlström (1981) tog sin masterexamen våren 2014 vid HDK Steneby, Göteborgs Universitet, och har sedan dess fortsatt bo och arbeta i Dals Långed.

Annika arbetar främst med broderi när hon bygger upp den samling av föremål genom vilka världen kan förstås eller missförstås. Hon intresserar sig för verklighetsuppfattningar och verklighetsrepresentationer och spelet dem emellan; hur vi konstruerar världen och oss själva genom att beskriva och ordna till begripliga berättelser. Genom att använda välbekanta format såsom kartor, flaggor och brev undersöker hon vad som händer när informationssystemens regler bänds en aning; när dess syften inte längre är effektivitet utan det motsatta.

Tiden och orden är material lika viktiga som textilen. Sekunder och bokstäver blir gripbara enheter när de fästs vid tyget, men dess vanligtvis linjära uppenbarelse bryts upp till fragment fria att hitta nya sammanhang. Hon litar i sitt arbete till den mänskliga hjärnans fantastiska förmåga att bilda sammanhängande berättelser av den kaotiska omvärlden; förmågan att skapa mening.


Hennes referenser finns framför allt inom litteraturen. Det är där hon finner pirrpunkterna som förgrenar sig ut i broderitrådarna. Ingenting i sinnevärlden når upp till de bilder som texten konstruerar i hjärnan på den läsande. Hon dras därför med en ständig otillräcklighet som möjligen kan avhjälpas med några stygn till. Varje stygn är betydelsefullt eftersom det är ett steg framåt, utan vilket nästa inte skulle kunna tas.   Välkommen på vernissage nu på söndag 20 september kl 12-14. Observera att vernissaget denna gången är på en söndag då det på lördagen den 19:e, då vi vanligtvis har vernissage, är två andra vernissager där många medlemmar i Not Quite ställer ut. 

Dels öppnar utställningen Dalsland far norrut där medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund ställer ut på Rackstadmuseet i Arvika. Dalslands Konstnärsförbund och Dalslands Konstförening firar i år 2015 firar 80-årsjubileum. Följande Not Quite-medlemmar ställer ut på Rackstadmuseet; Malin Palm, Katarina Aneer, Jessica Fleetwood, Cordula Bielenstein-Morich, Anna Lena Ingemansson, Marita Arvidsson, Funny Livdotter, Veronica Odén, Miklós Fözö och Malin Robertson Harén.

Dalsland far norrut

På lördag 19 september är det även vernissage på Dalslands konstmuseum i Upperud där sex av Not Quites smeder ställer ut tillsammans i utställningen "Material in motion"

Vernissage lördag 19 september kl 14

"Material in motion" SMIDE samlingsutställning med konstnärerna Ulrika Aneer, Jessica Fleetwood, Karl HallbergOssian Gustavsson, Christopher Porcarelli och Miklós Fözö


Kaffeelefant av Karl Hallberg


No comments: