Monday, March 21, 2016

Elin Guldåker för Nordiska Akvarellmuseet

Elin Guldåker, möbelformgivare och snickare på Not Quite, har i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn tagit fram nio små verktygslådor samt en förvaringshylla. Lådorna används i museets pedagogiska barnverksamhet.


No comments: