Friday, June 30, 2017

AUTOMATIC -Har ni svårt att sy rakt?

ULRIKA ANEER, RICHARD DORE & EMELIE RYGFELT WILANDER
8 juli-27 augusti 2017
Vernissage 8 juli kl 12.30 Oceanhallen plan 3


Automatic – Har ni svårt att sy rakt?
En utställning som utgår ifrån vår fascination för symaskinsmodellen Automatic från 40‐talet. En tid då textilindustrin i Sverige blommade och hushållssymaskinen blev var quinns egendom. Symaskinen gav ett handlingsutrymme att skapa på egenhand men också en förpliktelse att uppfylla hushållsarbetet. Massproduktion och effektivitet frigjorde tid och skapade valmöjligheter inom det slutna system som samhället erbjöd.
Vi har rotat på loppisar efter handböcker i sömnad och instruktionsböcker till Automatic, vi har undra hur det är att befinna sig i de stressade högljudda miljöerna som var och är textilindustrins och vi har undra hur det var att vara hemmafru på 50-talet och sy sina egna kläder? Utifrån detta har vi sedan byggt en utställning där vi bjuder in dig i vår värld av möjligheter och omöjligheter som Automatic skapar.

Ulrika Aneer – Konstnär, smed och skräddare
Richard Dore – Konstnär, smed och symaskinsreparatör
Emelie Rygfelt Wilander – Konstnär med textil inriktning

 

No comments: